Preview Mode Links will not work in preview mode

Generatie T.


Nov 2, 2021

Wie niet is gevaccineerd krijgt de duimschroeven aangedraaid om de vaccinatiegraad verder op te krikken. Is het terecht dat ongevaccineerden in hun vrijheid worden beperkt of werkt dat contraproductief? Hoe kunnen we een tweedeling in de samenleving tegengaan? Dat bespreekt Jeroen Holtrop met Marlou Visser, Lindsey Groot en Rick Kraus.